Projektas Smart Falcon – Autonominė Duomenų Rinkimo Platforma (LT07-1-EIM-K02-007)

Projektas bendrai finansuojamas Norvegijos finansinių mechanizmų ir Lietuvos Respublikos lėšomis, pagal Verslo plėtros, inovacijų ir SVV programą

https://norwaygrants.lt/en/programmes/description/program/25

Projekto partneriai:

AISPECO, UAB

Lithuania

eSmart Systems

Norway

Projekto paraišką teikia įmonė AISPECO, UAB, kartu su partneriu eSmart Systems AS, kurio pagrindinė būstinė yra įsteigta Norvegijoje. AISPECO veiklos pagrindas – sensorių sistemų, skirtų elektros tinklų infrastuktūros stebėsenai, gamyba. Pagrindinė specializacija – sistemos skirtos stebėsenai iš oro ir dažniausiai montuojamos ant sraigtasparnių. eSmart Systems – kuria ir teikia naujos kartos programinės įrangos sprendimus elektros linijų stebėsenai, tinklo priežiūros planavimui ir energijos lankstumo optimizavimui. Naudojantis dirbtiniu intelektu pagrįstais sprendimais, teikiamos paslaugos energetikos įmonėms visame pasaulyje, taupomi šių įmonių kaštai ir prailginami saugūs infrastruktūros naudojimo terminai.

Įgyvendinant projektą bus kuriama naujos kartos autonominė duomenų surinkimo platforma SMART FALCON. Tai galinga, tačiau stipriai miniatiurizuota sensorių kontrolės ir eksploatavimo sistema, kurią galima montuoti ant greitai judančio arba skraidančio objekto (automobilio, sraigtasparnio, bepiločio orlaivio). Sistemos operacinė sistema bus pagrįsta dirbtiniu intelektu, kuris realiu arba beveik realiu laiku analizuos surinktus duomenis, ir taip nustatys galimas operatoriaus darbo klaidas (pvz. priemonė judėjo per greitai, todėl nuotrauka nėra sufokusuota), sensorių klaidas (kamera nespėjo suveikti laiku), navigacijos klaidas (nėra elektros laidų nuotraukoje) ir t.t., bei užtikrins optimalią kokybės kontrolę realiu laiku.

Ši sistema susideda iš dviejų esminių dedamųjų, kurios galės būti komercializuojamos atskirai ir kartu.

1. Tai galinga tačiau stipriai miniatiurizuota sensorių sistema su robotizuotais kamerų valdymo elementais (Pareiškėjo dalis)

2. Dirbtinio intelekto programinė įranga, kuri atlieka sensorių duomenų analizę ir numato atitinkamus parametrus (Partnerio dalis)

SMART FALCON leis klientams sumažinti skrydžio kaštus apie 30% (tokie nuostoliai patiriami dėl netinkamai atliekamo skrydžio arba laiku nepastebėtų sensorių klaidų, kai reikalingas pakartotinis skrydis), bus užtikrinta geresnė vaizdo ir surinktų duomenų kokybė, sistema automatizuos dalį operatoriaus darbo, bus reikalingi mažesni žmogiškieji ištekliai.

Projekto trukmė – 33 mėnesiai. Jis bus baigtas 2024-04-30.

Daugiau informacijos apie projektą galite gauti: Mantas Vaskela, CEO, [email protected]